Tietosuojaseloste

Nokian Kamppailu-Urheilijat ry

Nokian Kamppailu-Urheilijat ry. jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nokian Kamppailu-Urheilijat ry. (NKU), Tanhuankatu 2 (Nansotalo), 37100 Nokia

Rekisterinpitäjän edustaja

Anne Tolonen
Ota yhteyttä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsensuhteen hoitaminen.Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää NKU:n sisäisiin markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin ja tilastointiin sekä yleisten avustusten ja tukien hakemiseen.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa jäsenten seuraavia tunniste- ja perustietoja:

  • jäsenen yksilöinti- ja yhteystiedot (ml. syntymäaika)
  • alaikäisen jäsenen yhteyshenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot
  • jäsenen harjoitteluun ja kulkuoikeuksiin liittyvät tiedot
  • lokitiedot

Tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat jäsenen antamat tiedot jäseneksi ryhtymisen yhteydessä ja jäsenyyssuhteen kestäessä. Tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän tekeminä päivityksinä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta muihin käyttötarkoituksiin ilman henkilön erillistä suostumusta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään jäsenyyssuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitosäädösten ja muutoin jäsenyyssuhteen täytäntöön panemiseen liittyen enintään kuuteen vuoteen asti.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Viimeksi päivitetty 02.08.2020

Nokian Kamppailu-Urheilijat ry. toimitilan tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nokian Kamppailu-Urheilijat ry. (NKU), Tanhuankatu 2 (Nansotalo), 37100 Nokia

Rekisterinpitäjän edustaja

Anne Tolonen
Ota yhteyttä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvontajärjestelmän avulla valvotaan Nansotalon (Tanhuankatu 2, Nokia) 3. kerroksessa sijaitsevaa NKU:n toimitiloja. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä sekä auttaa jo tapahtuneiden mahdollisten väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä) NKU:n toimitiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Kameroiden välittämän kuva-aineiston säilytysaika on noin 1 kuukausi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Viimeksi päivitetty 02.08.2020